Easton Thomas

Easton ThomasBorn On:  07/10/18 – 9:32 pm

Born To:  Sara and Tate

Weight:  7 lb 4 oz

Length:  20 in